Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008, Hradec Králové
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
S 239/17 prodej pozemku p.č. 15/2, ostatní plocha o výměře 120m2, k.ú. Starý Maletín