Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008, Hradec Králové
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
461/16 Prodej pozemku p.č. 1947/4 , ostatní plocha o výměře 239 m2, k.ú. Dubicko