Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008, Hradec Králové
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
S 910/17 Prodej pozemku odděleného z p.č.1283/1 o výměře 91 m2, k.ú. Dubicko