Podezření na zdravotní potíže související pravděpodobně s konzumací potravin

Za správnost návodu odpovídá:

Ministerstvo zdravotnictví

ID Záznamu
i-227-189
Zpracováno k datu
01.01.2015
Poslední aktualizace
29.07.2015