Pokračování v základním vzdělávání po splnění povinné školní docházky

Za správnost návodu odpovídá:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ID Záznamu
i-207-170
Zpracováno k datu
01.09.2017
Poslední aktualizace
01.09.2017