Stížnost na školu nebo školské zařízení

Za správnost návodu odpovídá:

Česká školní inspekce

ID Záznamu
i-201-632
Zpracováno k datu
08.01.2014
Poslední aktualizace
03.10.2017