Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - zaměstnanec

Za správnost návodu odpovídá:

Česká správa sociálního zabezpečení

ID Záznamu
i-194-1040
Zpracováno k datu
01.01.2017
Poslední aktualizace
05.03.2019