Důchodové pojištění

Náhradní doba pojištění - doba po skončení výdělečné činnosti, která zakládala účast na nemocenském pojištění podle zákona o nemocenském pojištění, a to bez ohledu na to, zda občan v této době pobírá dávky nemocenského pojištění či nikoliv

ID Záznamu
i-192-1035
Zpracováno k datu
01.01.2017
Poslední aktualizace
05.03.2019