Vydání elektronického opisu z evidence přestupků Rejstříku trestů

ID Záznamu
m-110121
Datum zveřejnění
01.10.2016
Poslední aktualizace
08.09.2017

Základní informace k životní situaci

Na písemnou žádost orgánu veřejné moci se vydá opis z evidence přestupků Rejstříku trestů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat orgán veřejné moci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Elektronickou komunikací s Rejstříkem trestů.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vzhledem k povaze této situace nejsou žádné doklady stanoveny.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Vzor formuláře "Žádost o opis z evidence přestupků" naleznete na internetových stránkách Rejstříku trestů.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádosti podané elektronicky prostřednictvím formuláře CzechPoint@office nebo prostřednictvím webové služby jsou zpracovány na počkání a následně doručeny elektronickou cestou.

Elektronická služba, kterou lze využít

  • CzechPoint@office

  • Webová služba

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Není možné podat opravný prostředek.

Další informace

Můžete se obrátit na Rejstřík trestů.

Kontaktní osoba

Mgr. Bc. Radka Paulová, ředitelka Rejstříku trestů