Přístup k informacím

Podání žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v podmínkách resortu Ministerstva spravedlnosti

ID Záznamu
m-74586
Zpracováno k datu
13.03.2013
Poslední aktualizace
05.11.2015