Postup při daňové exekuci podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád")

Za správnost návodu odpovídá:

Generální finanční ředitelství

ID Záznamu
m-74627
Zpracováno k datu
01.04.2016
Poslední aktualizace
20.04.2016