Jak žádat o statistické informace dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě

ID Záznamu
i-153-572
Datum zveřejnění
20.03.2003
Poslední aktualizace
20.03.2003

Základní informace k životní situaci

Na statistické informace týkající se resortu Ministerstva zemědělství (dále též "MZe") má právo každý, kdo o ně požádá.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O statistické informace mohou žádat:

  • rozhodovací subjekty (zastupitelské sbory, vláda, orgány státní správy a samosprávy),

  • podnikatelská sféra,

  • vědecké a výzkumné instituce,

  • výchovné a vzdělávací instituce, studenti,

  • nejširší veřejnost.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  • Statistické informace pochází ze zjišťování prováděných MZe - viz ediční plán na internetových stránkách Ministerstva zemědělství.

  • Jedná se o statistické informace nad rámec statistických informací dostupných na internetových stránkách Ministerstva zemědělství.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Doručte na Ministerstvo zemědělství žádost o informaci elektronicky, poštou či osobně.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Ministerstvo zemědělství, odbor 3040 - zemědělské statistiky a informací, v úředních hodinách.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádné dokumenty nejsou stanoveny.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny. V písemných žádostech podaných na Ministerstvo zemědělství doporučujeme uvést plnou adresu žadatele za účelem doručení písemností. Žádost musí být srozumitelná, nesmí být formulována příliš obecně.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  • Vytvořené statistické informace za úplatu ve výši nutných nákladů souvisejících s pořízením kopií a s odesláním vytvořených statistických informací.

  • Další statistické informace na základě smlouvy za cenu stanovenou dohodou.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu: info@mze.cz.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Další informace

Obraťte se na Ministerstvo zemědělství, odbor 3040 - zemědělské statistiky a informací.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor zemědělské statistiky a informací MZe ČR

Kontaktní osoba

Nevyplněno