Kulturní sbírky, památky a předměty

Obnova nemovité kulturní památky, která dále bude posuzována v režimu stavebního zákona

ID Záznamu
m-4625
Zpracováno k datu
01.01.2014
Poslední aktualizace
19.12.2013