Úřady

ID Záznamu
Datum zveřejnění
09.10.2020
Poslední aktualizace
27.10.2020

Základní informace k životní situaci

Od pondělí 5. října 2020 0.00 hodin platí na území České republiky nouzový stav z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, a to na dobu 30 dnů. O jeho vyhlášení podle čl. 5 a 6 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky rozhodla vláda Andreje Babiše na mimořádné schůzi ve středu 30. září 2020.

Přehled opatření, která aktuálně platí po 26.10.2020 v souvislosti s nouzovým stavem, najdete zde.

 

Od 22.10.2020 vstupuje v platnost další, přísnější preventivní opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2. Na základě nepříznivých čísel o vývoji nemoci Covid-19 je po mimořádném jednání ve středu 21. října vyhlásila vláda. Zásadně bude omezen maloobchod a služby, činnost úřadů i volný pohyb obyvatel.

  • od čtvrtka od 6.00 se omezí i provoz orgánů veřejné moci a správních orgánů, a to na nezbytné minimum nutné k zajištění chodu veřejné správy; úřední hodiny zůstávají omezeny na pět hodin denně dva dny v týdnu, přičemž úřady mají zajistit svůj chod vždy nejnižším možným potřebným počtem zaměstnanců na pracovišti; stejné doporučení vláda vydala i pro ostatní zaměstnavatele; i ti mají v tomto období upřednostnit práci z domova, udělování dovolených a placeného pracovního volna a zredukovat činnost na nezbytné minimum.

Kompletní výsledky jednání vlády najdete zde.

 

Vláda na mimořádném jednání ve čtvrtek 8.10.2020 schválila balík krizových opatření, kterými reaguje na nepříznivý vývoj epidemické situace a rostoucí počet nakažených nemocí covid-19. Kompletní výsledky jednání vlády najdete zde.

Usnesení o přijetí krizového opatření najdete zde.

Vláda v rámci vyhlášeného nouzového stavu omezila také činnost úřadů a institucí tak, že úřední hodiny pro veřejnost budou po dobu dvou týdnů jen dva dny v týdnu a pět hodin denně.

Usnesení o přijetí krizového opatření najdete zde.

Od 21.10.2020 do odvolání platí zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

  • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
  • v prostředcích veřejné dopravy,
  • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
  • v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,
  • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Celé znění mimořádného opatření najdete zde. Najdete zde i podrobný výčet případů, na které se opatření nevztahuje, a podrobné informace o vlivu roušek na prevenci šíření nákazy.

Další informace

Pro další informace můžete volat bezplatnou linku 1212.

Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se obecné problematiky koronaviru (Covid-19) najdete na webu Ministerstva zdravotnictví.

Přehled o uvolňování opatření – co a kdy můžete – najdete zde.

Důležité informace o epidemii koronaviru (Covid-19), nouzovém stavu a všech souvisejících vydaných opatřeních najdete na webu Úřadu vlády ČR.

Co aktuálně platí v souvislosti s nouzovým stavem najdete zde.