Úmrtí

ID Záznamu
Datum zveřejnění
21.04.2020
Poslední aktualizace
27.11.2020

Základní informace k životní situaci

Od pondělí 5. října 2020 platí na území České republiky nouzový stav z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru (Covid-19), a to na dobu 30 dnů. O jeho vyhlášení rozhodla vláda na mimořádné schůzi ve středu 30. září 2020. V pátek 30. října rozhodla vláda o prodloužení až do 20. listopadu 2020. V pátek 20. listopadu rozhodla vláda o prodloužení do 12. prosince 2020.

Co aktuálně platí v souvislosti s nouzovým stavem najdete zde.

 

Od 23.11.2020 platí zkrácení úplného zákazu volného pohybu osob na dobu 23 hodin do 04:59 hodin druhého dne.

Od 23.11.2020 je možné konat pohřby a bohoslužby v počtu do 20 osob.

 

Od 21.10.2020 do odvolání platí zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

  • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
  • v prostředcích veřejné dopravy,
  • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
  • v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,
  • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Celé znění mimořádného opatření najdete zde. Najdete zde i podrobný výčet případů, na které se opatření nevztahuje, a podrobné informace o vlivu roušek na prevenci šíření nákazy.

 

Podrobnosti a aktuální opatření můžete sledovat ne webu Ministerstva zdravotnictví zde.

Odpovědi na konkrétní dotazy najdete zde.

Standardní informace k úmrtí najdete zde.

Další informace

Pro další informace můžete volat bezplatnou linku 1212.

Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se obecné problematiky koronaviru (Covid-19) najdete na webu Ministerstva zdravotnictví.

Důležité informace o epidemii koronaviru (Covid-19), nouzovém stavu a všech souvisejících vydaných opatřeních najdete na webu Úřadu vlády ČR.

Co aktuálně platí v souvislosti s nouzovým stavem najdete zde.