Zdravotní pojištění českého občana mimo území členských států EU, EHP či Švýcarska

ID Záznamu
i-115-720
Datum zveřejnění
01.09.2015
Poslední aktualizace
16.08.2017

Základní informace k životní situaci

V případě potřeby neodkladné zdravotní péče (např. úrazu), jejíž potřeba nastala během pobytu v cizině (mimo státy EU, EHP a Švýcarsko), nahradí zdravotní pojišťovna vynaložené náklady na tuto péči, avšak pouze do výše stanovené pro úhradu takové péče na území České republiky.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat pojištěnec nebo zákonný zástupce pojištěnce (rodič, opatrovník, poručník).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí (zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Ze zdravotního pojištění se pojištěncům na základě jejich žádosti poskytne náhrada nákladů, které vynaložili na neodkladnou zdravotní péči, jejíž potřeba nastala během pobytu v cizině, a to pouze do výše stanovené pro úhradu takových služeb, pokud by byly poskytnuty na území České republiky.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Osobní návštěvou pobočky příslušné zdravotní pojišťovny (můžete využít rovněž elektronickou podatelnu, pokud je na internetových stránkách příslušné zdravotní pojišťovny zřízena).

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Informace vám poskytnou pracovníci zdravotních pojišťoven.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Průkaz pojištěnce a případné další doklady podle pokynů zdravotní pojišťovny.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny (vyplňuje přímo zdravotní pojišťovna).

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vaše záležitost bude vyřízena bezodkladně.

Elektronická služba, kterou lze využít

Můžete využít elektronickou podatelnu, pokud je na internetových stránkách příslušné zdravotní pojišťovny zřízena.

Jaké jsou související předpisy

Bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení (zahrnující oblast zdravotního pojištění)

Mezivládní dohody o bezplatném poskytování zdravotní péče

Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy naleznete na internetových stránkách příslušných zdravotních pojišťoven.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo zdravotnictví České republiky - odbor dohledu nad zdravotním pojištěním

Kontaktní osoba

Mgr. Bc. Roman Odložilík