Služby a sítě elektronických komunikací

Žádost o udělení (změnu, prodloužení doby platnosti nebo odnětí) individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Za správnost návodu odpovídá:

Český telekomunikační úřad

ID Záznamu
i-107-1067
Zpracováno k datu
01.05.2016
Poslední aktualizace
01.05.2016